Podstrona: Koncepcja rozwoju / Wizytówka pracownika PRz

Koncepcja rozwoju

Celem strategicznym jest rozwój uczelni jako miejsca sprzyjającego efektywnej pracy naukowców i ich indywidualnym karierom naukowym oraz zdobywaniu wiedzy i doświadczeń studentów.

Kluczowe obszary strategiczne:

Koncepcja rozwoju

 1. Uporządkowanie sytuacji w administracji Uczelni – zmiana kultury zarządzania Uczelnią, przejrzysta i stabilna struktura organizacyjna i podległościowa.
 2. Przywrócenie kanałów komunikacji – stworzenie systemu efektywnej komunikacji i współpracy, szacunku, wzajemnego wsparcia, umacnianie identyfikacji z uczelnią i poczucia dumy z bycia jej pracownikiem, studentem i absolwentem.
 3. Pracownicy – opracowanie i wdrożenie programu rozwoju pracowników, uwzględniającego ich potencjał, talenty, osiągnięcia, kompetencje, aspiracje oraz zaangażowanie.
 4. Dydaktyczna ścieżka awansu pracownika – ustalenie przejrzystych reguł awansowania w karierze dydaktycznej pracownika akademickiego, którą umożliwia nowa ustawa.
 5. Badania naukowe – prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych na światowym poziomie w tym we współpracy z zagranicznymi partnerami. Poprawianie jakości życia regionu poprzez wdrażanie ich wyników w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego.
 6. Kształcenie –realizacja nowoczesnego modelu kształcenia uwzględniającego potrzeby i aspiracje studentów, ich rozwój osobisty i społeczny, oraz spójnego z wymaganiami rynku.
 7. Umiędzynarodowienie – intensywne wzbogacanie dorobku uczelni oraz każdego pracownika i studenta poprzez umożliwienie zdobywania doświadczeń za granicą, jak również przyjmowanie gości z zagranicy, i realizację wspólnych projektów i badań.
 8. Sprawy studenckie – zapewnienie autonomii działalności studenckiej, a organizacje studenckie powinny być ważnym elementem promocji Uczelni.
 9. Inwestycje – rozwój infrastruktury materialnej w celu polepszenia jakości pracy i studiowania. Informatyzacja uczelni, wdrożenie systemów usprawniających zarządzanie i realizację procesów administracyjnych, edukacyjnych oraz przebieg badań naukowych.
 10. Finansowanie – pozyskiwanie nowych źródeł finansowania dla działalności naukowej i edukacyjnej, zwłaszcza poprzez wsparcie dla nowych projektów i szeroko rozumianej współpracy z instytucjami rynku.
 11. Współpraca z innymi podmiotami – wymiana doświadczeń i wiedzy z biznesem i instytucjami publicznymi oraz komercjalizacja wyników badań naukowych.
 12. Promocja Uczelni – profesjonalizacja działań promocyjnych na rzecz odbudowania i kształtowania pozytywnego wizerunku Politechniki Rzeszowskiej.
 13. Sport – oferta sportowa i kulturalna Uczelni powinna być zgodna z oczekiwaniami studentów i jednocześnie spójna z jej możliwościami finansowymi.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję